VĮ Valstybinių miškų urėdija

Kazlų Rūdos regioninis padalinys

   
 

Miškų želdinimo darbai ir problemos

VĮ Kazlų Rūdos mokomojoje miškų urėdijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, balandis - naujų miškų atkūrimo, įveisimo metas. Miško sodinimo darbai prasidėjo gana anksti, kai tiktai buvo galima iškasti sodmenis - balandžio 6 dieną. Darbų pradžią padėjo ankstinti ir tai, kad dalis sodmenų buvo iškasta iš rudens, o tai labai padėjo spartesniam miško sodintojų aprūpinimui sodmenimis. Sodmenų iškasimui pasikvietėme ir miško kirtėjus. Ypač daug padėjo Z.Juodžbalio vadovaujamos rangos brigados. Talkino šiems darbams ir urėdijos miško ruošos, prekybos ir techninio padalinio vyrai.

Gerai organizuoto darbo dėka sodmenų iškasimas netrukdė miško sodintojams, ir želdymo darbai buvo baigti balandžio 30 d.

Miško sodinimui buvo pakviestos konkursus miško kirtimui laimėjusios miško kirtėjų brigados, vietiniai kaimų žmonės, girininkijų darbininkai.

Miško sodinimo darbams talkino ir LŽŪU Miškų ir ekologijos fakulteto studentai. Jiems sudarėme sąlygas atlikti Miško atkūrimo ir įveisimo technologijų mokomąją praktiką. Šiai praktikai vadovavo prof. E.Riepšas bei Šališkių girininkijos girininkas A.Nickus.

Kasmet prie miško sodinimo prisideda Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklos, jaunieji miško bičiuliai.

Prie miško sodinimo savo iniciatyva prisidėjo Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono kariai, kurie ne tik sodino mišką, bet ir tvarkė aplinką, taip pat biokuro katilinių projektavimo ir statybos UAB „NEST BALTIA" bei Kauno medicinos universiteto klinikų Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos darbuotojai.

Kaip visada į miško sodinimo talką buvo pakviesti Kazlų Rūdos miesto gyventojai, įvairių įmonių atstovai, urėdijos darbuotojai. Miškasodis vyko balandžio 23 d. Kazlų Rūdos girininkijoje. Sodinime dalyvavo virš 70 talkininkų - didesnė dalis žinomų vietinių žmonių, tarp jų Kazlų Rūdos klebonas, prisidėjo nemažas būrelis Marijampolės rajono apylinkės prokuratūros darbuotojų. Gausiai į miško sodinimo talką susirinkę darbavosi su pakilia nuotaika, tai padėjo ir giedras pavasario oras.

Nors miško sodinimo laikas gana trumpas, tačiau miško sodintojų šiais metais buvo gana gausiai. Tai parodo gana teigiamus miškininkų ryšius su įvairių sričių specialistais. Nuoširdžiai dėkojame visiems talkininkams, prisidėjusiems prie miškų atkūrimo.

Didelis dėmesys buvo skiriamas pasodinimo kokybei, želdinių mišrinimui, jų tankumui. Urėdijos, girininkijų specialistai, tikrindami želdinimo darbus, sodintojams priekaištų neturėjo.

Iš viso Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija pasodino 132 ha naujų želdinių, iš jų 18 ha įveisė ne miško plotuose. Iš viso želdinių ploto daugiausiai pasodinome mišrių želdinių 125 ha arba 95%. 2010 m. urėdija yra numačiusi atkurti 270 ha. Be miško sodinimo gana sėkmingai miškų atkūrimas vyksta ir savaiminio atsiželdymo būdu, tai daugiausiai drėgnesnėse augimvietėse, o be to, vykdant atvejinius kirtimus. Ypač skatina savaiminį atžėlimą savalaikės miško žėlimo skatinimo priemonės. Šių darbų atliekame 50-60 ha plote kasmet.

Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija nuo 2008 m. dalyvauja Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonėje „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku". 2008-2009 m. pagal šią priemonę įveisėme 51,3 ha naujų miškų ir gavome iš ES paramą 113 tūkst. Lt. 2010 m. įveisėme 18 ha ir taip pat tikimės ES paramos.

Miškų urėdija galėtų įveisti ir daugiau naujų miškų žemės ūkio paskirties žemėse, tam užsiauginame pakankamai ir miško sodmenų, tačiau pagrindinis stabdys vykdant Lietuvos miškingumo didinimo programą yra tas, kad apskričių administracijos, jų žemėtvarkos skyriai nebeskiria iš esamų laisvų nenaudojamų žemių fondo šių žemių miškų įveisimui, o jei ir skiria, tai nedidelius plotelius, toli nutolusius nuo valstybinių miškų. Be to, pasiūlo saugotinas teritorijas, kuriose naujų miškų negalime įveisti. Pagrindinė žemėtvarkininkų motyvacija yra ta, kad dar nebaigta žemės reforma ir šių laisvų žemės plotų gali prireikti nuosavybės teisių atstatymui.

Miško sodinimo darbus vainikavo paprastosios eglės sėklinės plantacijos įveisimas Braziūkų girininkijoje 3,2 ha plote.

Su miško sodinimo darbų pabaiga miškininkams darbai nesibaigia. Vyksta sodmenų pikavimas, sėjami nauji miško daigynai, vykdoma sodmenų, želdinių priežiūra. Pradedamos mineralizuoti priešgaisrinės juostos, vykdoma miškų apsauga.

Kreipiamės į privačių miškų ir žemių savininkus, norinčius sodinti mišką. Prašome iš anksto sudaryti sutartis dėl sodmenų išauginimo. Miškininkams bus lengviau prognozuoti, kokį reikiamą kiekį sodmenų išauginti.

Miškų urėdo pavaduotojas Sigitas Albertas Česnavičius
Nuotr. Redo Rutkausko 

 
 

VĮ Valstybinių miškų urėdija Kazlų Rūdos regioninis padalinys, Miškininkų g. 1, LT-69421 Kazlų Rūda. Tel. (8 343) 98921, faksas (8 343) 96065, el. p. info@krmmu.lt. Įmonės kodas: 132340880. PVM kodas: LT323408811. Bankas: AB SEB, A/S: LT637044060008193524


 

nemokamos konsultacijos

 

agroakademija

 

Pastatas2
 

medelyno_lentele
 

IC_lentele
 


RSS

Firefox
Tinklapis geriausiai matomas naudojant Firefox interneto naršyklę.


 
 
© Sprendimas: Rinkos Sprendimai