VĮ Valstybinių miškų urėdija

Kazlų Rūdos regioninis padalinys

   
 

Miškininkai pasveikino buvusį miškų urėdą Albertą Zdanevičių 70-ojo jubiliejaus proga

JubiliatasBaigiantis 2010 metams, VĮ Kazlų Rūdos mokomojoje miškų urėdijoje gruodžio 29 d. vyko baigiamasis urėdijos specialistų susirinkimas: 2010 m. urėdijos ūkinės - finansinės veiklos rezultatų aptarimas. Jo metu, 70 metų jubiliejaus proga, pasveikintas buvęs ilgametis miškų urėdas Albertas Zdanevičius. Generalinės miškų urėdijos vardu jubiliatą pagerbti atvyko generalinio miškų urėdo pavaduotojas Gintaras Visalga, kuris jubiliatui įteikė Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos pažymėjimo ženklą „Už nepriekaištingą tarnybą" 70-ojo jubiliejaus proga.
Albertas Zdanevičius 1963 m. baigė LŽŪA Miškų ūkio fakultetą, įgydamas miškų ūkio inžinieriaus specialybę. Nuo 1963 m. liepos 1 d. iki 1963 m. gruodžio 6 d. dirbo Kazlų Rūdos miškų ūkio Višakio Rūdos girininkijos meistru. Kaip pareigingas, turintis gerų organizacinių gabumų specialistas, nuo 1963 m. gruodžio 6 d. Miškų ūkio ir miško pramonės ministro įsakymu paskiriamas Tauragės miško pramonės ūkio Batakių girininkijos girininku. Girininkaudamas per 6 darbo metus baigė statyti Batakių girininkijos administracinį ir ūkinius pastatus.
1969-04-11 iki 1976-04-10 dirbo to paties miško pramonės ūkio miško gamybos sandėlio viršininku. Per šį laikotarpį sandėlyje apdorota ir pakrauta į vagonus per 400 tūkst. ktm. medienos. Sandėlyje įrengtas kabelinis kranas KK-20. Naujai pastatytas buitinių patalpų kompleksas.
Nuo 1976 m. balandžio 10 d. Albertas Zdanevičius Miškų ūkio ir miško pramonės ministro įsakymu skiriamas Šiaulių miško įmonių susivienijimo vyriausiuoju inžinieriumi. Vadovavo susivienijimo galutinio miško sandėlio, kurio metinė apyvarta apie 30 tūkst. ktm. medienos, statybai, projektavo ir statė Kužių medienos perdirbimo cechą. Vadovavo susivienijimo miško eksploatacijos darbams.
Miškų ūkio ir miško pramonės ministro 1981-01-28 įsakymu Nr. 10-K Šiaulių miškų ūkio gamybinio susivienijimo vyriausiasis inžinierius Albertas Zdanevičius 1981 m. vasario 2 d. perkeliamas Kazlų Rūdos bandomojo miškų ūkio gamybinio susivienijimo vyriausiojo inžinieriaus pareigoms, o nuo 1991 m. rugpjūčio 26 d. paskiriamas Kazlų Rūdos miškų urėdijos miškų urėdu.
Albertas Zdanevičius, dirbdamas bandomojo miškų ūkio gamybinio susivienijimo vyriausiuoju inžinieriumi, tiesiogiai vadovavo rekonstruojant galutinį medienos sandėlį ir medienos perdirbimo cechą, buvo įvesta pažangi apmokėjimo sistema, kūrybiškai buvo sprendžiami racionalaus medienos sugaminimo ir atkrovimo vartotojams klausimai.
Keičiantis šalies ekonominei padėčiai, miškų urėdas Albertas Zdanevičius pirmasis Lietuvos miškų urėdijų šilumos ūkyje įdiegė katilinę, kurioje naudojamas pigiausias kuras -medienos atliekos ir medžio pjuvenos.
Medienos perdirbimo ceche buvo pastatyta moderni suomiška medienos džiovykla per metus galėjusi išdžiovinti apie 4 tūkst. ktm. medienos.
Miškų urėdo A.Zdanevičiaus rūpesčiu Kazlų Rūdos miškų urėdija 1994 m. reorganizuota į mokomąją miškų urėdiją. Sukurta mokomoji bazė studentams, miškuose įsteigta daugelis miškų mokslui reikšmingų eksperimentinių objektų.
Atkūrus nepriklausomybę, didelė dalis miškuose esančio poligono (3830 ha) priskirta Kazlų Rūdos mokomajai miškų urėdijai. Jame nebuvo nė pėdos žemės, nepažeistos sprogdinimų arba neišvažinėtos vikšrinių tankų ir šarvuočių. Pasitraukus sovietų kariuomenei iš Lietuvos, čia kelerius metus naršė išminuotojai. Poligono apželdinimui paramą teikia Miškų fakultetas ir Miškų institutas. Poligonas tvarkomas pagal jų sudarytus projektus, rekomendacijas. Nemaža želdinimo darbų atliekama studentų talkomis.
A.Zdanevičius tiesiogiai vadovavo urėdijos medelyno plėtrai, naujos laistymo sistemos įrengimui. Tai leido ne tik apsirūpinti kokybiškais miško sodmenimis, bet ir pagerinti dekoratyvinių augalų auginimo sąlygas.
Jubiliatas buvo Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškų fakulteto valstybinės egzaminų komisijos narys. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje sprendžiant su Kazlų Rūdos savivaldybe gerbūvio reikalus, apželdant miesto gatves.
Miškų urėdas bendravo su kaimų, bažnyčios, miesto ir kt. bendruomenėmis, įv. savivaldybės organizacijomis, žiniasklaida, dalyvavo vietinėse ir respublikinėse televizijos laidose, su žiniasklaidos atstovais bendravo miškų atkūrimo, miškų apsaugos, racionalaus miško turtų ir medienos naudojimo klausimais.
2008 m. balandžio 30 d. miškų urėdas A.Zdanevičius išėjo į pensiją.
Garbingo jubiliejaus proga miškų urėdijos kolektyvas sveikina buvusį miškų urėdą ir linki sveikatos ir ilgų gyvenimo metų jam ir jo žmonai. 

VĮ Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija
Nuotraukos R.Rutkausko

 

 
 

VĮ Valstybinių miškų urėdija Kazlų Rūdos regioninis padalinys, Miškininkų g. 1, LT-69421 Kazlų Rūda. Tel. (8 343) 98921, faksas (8 343) 96065, el. p. info@krmmu.lt. Įmonės kodas: 132340880. PVM kodas: LT323408811. Bankas: AB SEB, A/S: LT637044060008193524


 

nemokamos konsultacijos

 

agroakademija

 

Pastatas2
 

medelyno_lentele
 

IC_lentele
 


RSS

Firefox
Tinklapis geriausiai matomas naudojant Firefox interneto naršyklę.


 
 
© Sprendimas: Rinkos Sprendimai