VĮ Valstybinių miškų urėdija

Kazlų Rūdos regioninis padalinys

   
 

Medynų tūrių inventorizavimo netikslumai

Sistemingas puolimas prieš valstybinius miškus tęsiasi ne vienerius metus. Kaltinimais siekiama sumenkinti valstybinius miškus, jų apskaitą. Išsakyti klaidingą informaciją, nepasakant tikrų faktų, šiuo metu tapo normalu.
Valstybinių miškų medynų inventorizacija vykdoma įvairiais metodais – nacionalinė miškų inventorizacija, sklypinė miškų inventorizacija, brandžių medynų inventorizacija. Visi metodai vykdomi skirtingais būdais, apie kuriuos niekas neužsimena.
VĮ Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos pakartotinė miškų inventorizacija atlikta 2004 m.. Inventorizacijos metu buvo nustatyta sklypų ribos ir visi sklypai inventorizuoti nustatytu tikslumu pagal augavietes, funkcinę paskirtį, medynų rodiklius, duomenų bazių reikalavimus. Brandžių visų medynų vidutinis tūris nustatytas 301 m3/ha. Pagal vyraujančias medynus P – 348 m3/ha, E – 329 m3/ha, B – 244 m3/ha, J – 294 m3/ha.
Urėdija, vykdydama kirtimus natūroje, vadovaujasi ištisiniu biržių tūrio nustatymo metodu. Šiuo metodu apskaičiuotas iškertamų biržių tūris yra tiksliausias, tai parodo ir faktinis iškirstų biržių tūris. Pagrindinio naudojimo biržių įtaksavimo ir iškirtimo tūrių duomenys skiriasi 2% - 3%.
Urėdija mano, kad tiksliausi duomenys yra faktinis iškirtimas, nes jis gautas, vykdant ištisinį medžių apmatavimą bei apskaičiavimą, o ne taikant įvairius atrankos metodus. Apie kiekvieno metodo tikslumą ir tikslingumą daugelį metų vyksta pastovios diskusijos. Kiekvienais metais suinteresuotos šalys vykdo po kelis ir daugiau pasitarimų, kuriuose stengiasi pateikti savo nuveiktų darbų analizę, kad būtų kuo tiksliau įvertinamas brandžių medynų tūris.
Teiginiai, kad prapuola mediena yra visiškai nepagrįsti, nes tai parodo faktinis iškirstas biržės tūris. Ne kiekvienas supranta, o kiti ir nepasako, kad viršūnės, užlaidos,kelmai, žievė nuo rąstų nepriskiriami prie likvidinės medienos tūrio. Medžio stiebo balanse yra žinoma, kad vertinamas medžio stiebas nuo šaknies kaklelio iki viršutinio pumpuro, likvidinis medienos tūris sudaro 83%, likusi dalis 17%. Kiekviename minėtame miškų inventorizacijos metode biologinės įvairovės medžiai taip pat įskaičiuojami, nors jie paliekami iki visiško suirimo miške.
Tai tik keli faktai, apie kurių niekas nemini, kai melagingai kaltina valstybinių miškų valdytojus.

Miškotvarkos inžinierė
Rūta Varnagirienė

 
 

VĮ Valstybinių miškų urėdija Kazlų Rūdos regioninis padalinys, Miškininkų g. 1, LT-69421 Kazlų Rūda. Tel. (8 343) 98921, faksas (8 343) 96065, el. p. info@krmmu.lt. Įmonės kodas: 132340880. PVM kodas: LT323408811. Bankas: AB SEB, A/S: LT637044060008193524


 

nemokamos konsultacijos

 

agroakademija

 

Pastatas2
 

medelyno_lentele
 

IC_lentele
 


RSS

Firefox
Tinklapis geriausiai matomas naudojant Firefox interneto naršyklę.


 
 
© Sprendimas: Rinkos Sprendimai