VĮ Valstybinių miškų urėdija

Kazlų Rūdos regioninis padalinys

   
 

Pavasariniai miško sodinimo darbai baigti

Balandis - ne tik tvarkymosi, bet ir aplinkos gražinimo bei kūrimo mėnuo. Neaplenkia pavasaris ir miškininkų, prasideda pats darbymetis. Tradiciškai kasmet balandžio mėnesį miškininkai visas savo jėgas nukreipia į miško atkūrimą ir įveisimą. Miškai atkuriami kirtavietėse, o įveisiami žemės ūkiui netinkamuose (nenaudojamuose) plotuose, miško aikštėse.
Vienas iš svarbiausių klausimų auginant miškus yra teisingas jų atkūrimas arba įveisimas. Todėl kuriant žaliąjį Lietuvos rūbą, norint gauti jį gražų bei produktyvų, reikia sudaryti geras sąlygas jam augti.
„Miškas atkuriamas ir įveisiamas mišką želdinant arba jam želiant, laikantis Aplinkos ministerijos tvirtinamų Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimų. Želdintinose ir atželiančiose kirtavietėse ir degavietėse miškas turi būti atkurtas ne vėliau kaip per trejus metus po jų atsiradimo, žuvę želdiniai ir žėliniai - ne vėliau kaip per dvejus metus nuo jų žuvimo fakto nustatymo. Neteisėtai iškirstas miškas turi būti atkurtas ne vėliau kaip per vienus metus nuo neteisėtų kirtimų fakto nustatymo. Miškas laikomas atkurtu tada, kai želdinių ir žėlinių kokybė atitinka Aplinkos ministerijos tvirtinamų Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus." (Lietuvos Respublikos miškų įstatymas)
VĮ Kazlų Rūdos mokomojoje miškų urėdijoje kasmet atkuriama ir įveisima vidutiniškai apie 145 ha miško ploto ir panašiai tiek paliekama savaiminiam miškų atsikūrimui.
Miškų atkūrimas vyksta paruošus dirvą miško žemėje. Miško želdinimui dirvą urėdija paruošia savo technika, tai atliekama per metus prieš sodinimą, jeigu reikia pabaigiama sekančiais metais. Šiais metais prieš sodinimą buvo likę suarti 10 ha. Viso buvo paruošta 140 ha miškų atkūrimui bei įveisimui.
Miško sodinimo darbai urėdijoje prasidėjo kovo 26 d. Jūrės girininkijoje. Nuo kovo 28 d. sodinimo darbus pradėjo Bagotosios, Višakio Rūdos, Kazlų Rūdos girininkijos. Balandžio pradžioje miškų atkūrimas pilnai vyko visose girininkijose. Balandžio 20 d. jau buvo pasodinta 110 ha miškų, sodinimo darbai pilnai užbaigti balandžio 30 d. Viso pasodinta 140 ha želdinių, iš jų įveista 18,9 ha.
Šiais metais miškų urėdija turėtų gauti 75-80 ha nenaudojamų žemės ūkio plotų miškui įveisti. Urėdija pajėgtų ir daugiau miškų įveisti, tik dėl užsitęsusios žemės ūkio reformos mažai gaudavo žemės ūkiui nenaudojamų (netinkamų) plotų.
Miško sodmenis urėdija pilnai užsiaugina savo medelyne, tuo pačiu aprūpina sodmenimis aplinkines urėdijas bei privačių miškų savininkus.
Kiekvienais metais urėdija tradiciškai organizuoja miško sodinimo talką - miškasodį. Į jį pakviečia visus mylinčius gamtą ir norinčius prisidėti prie miškų atkūrimo ar įveisimo. Tarp jų dažniausiai būna žinomi vietos žmonės, politikai, kunigai, švietimo įstaigų vadovai ir kt. Miškasodis šiais metais vyko balandžio 13 d.
Mišką atkuriant talkina urėdijos globojami Jaunieji miško bičiuliai, kitos organizacijos. Ne pirmą kartą miškus atkuriant talkina Kauno klinikų Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos darbuotojai. Jie darbavosi Agurkiškės girininkijoje.
Miškininkai norėtų padėkoti visiems nepasididžiavusiems ir atvykusiems į miškasodį, taip pat ir tiems kurie negalėjo atvykti, tačiau mintimis buvo su mumis. Dėkojame visiems žmonėms šiais metais vienaip ar kitaip prisidėjusiems prie Lietuvos žaliojo rūbo kūrimo.

 

VĮ Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija
nuotraukos R.Rutkausko



 
 

VĮ Valstybinių miškų urėdija Kazlų Rūdos regioninis padalinys, Miškininkų g. 1, LT-69421 Kazlų Rūda. Tel. (8 343) 98921, faksas (8 343) 96065, el. p. info@krmmu.lt. Įmonės kodas: 132340880. PVM kodas: LT323408811. Bankas: AB SEB, A/S: LT637044060008193524


 

nemokamos konsultacijos

 

agroakademija

 

Pastatas2
 

medelyno_lentele
 

IC_lentele
 


RSS

Firefox
Tinklapis geriausiai matomas naudojant Firefox interneto naršyklę.


 
 
© Sprendimas: Rinkos Sprendimai