VĮ Valstybinių miškų urėdija

Kazlų Rūdos regioninis padalinys

   
 

Marijampolės apskrities bendros gaisrų gesinimo praktinės pratybos „Poligonas 2012“

Š. m. gegužės 10 d. Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla Kazlų Rūdos poligone organizavo Marijampolės apskrities bendras gaisrų gesinimo praktines pratybas „Poligonas 2012“. Pratybose dalyvavo Marijampolės apskrities atsakingų institucijų atstovai.

Pagrindinis pratybų tikslas: pratybose dalyvaujančių padalinių tarpusavio sąveikos, reagavimo ir atskirų bei bendrų veiksmų tobulinimas gesinant gaisrus miško masyvuose.
Pratybose dalyvavo: Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla, VĮ Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija, Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, Marijampolės apskrities Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kazlų Rūdos savivaldybė.
Svečiai: Praktinėse pratybose dalyvaujančių padalinių atstovai, LK Mokymo ir doktrinų valdybos atstovai, LK Gen. A. Ramanausko karių profesinio tobulinimo centro atstovai,
LK DLE Jonušo Radvilos mokomojo pulko atstovai, LDK Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono atstovai, VĮ Šakių miškų urėdijos atstovai.
Organizuojant pratybas buvo keliami sekantys tikslai: patikrinti Lietuvos kariuomenės mokyklos karių pasirengimą vykdyti miško gaisrų gesinimo operacijas, tobulinti pratybose dalyvaujančių padalinių pareigūnų atliekamą incidento vietos žvalgybą bei įvertinimą, padalinių tarpusavio sąveiką ir radijo ryšio palaikymą, įvertinti situaciją, nustatyti galimus pavojus, užtikrinti saugumą, treniruoti vadovavimo įgūdžius ir štabo veiklą apskrities lygmens gelbėjimo operacijų vykdymui.
Dalyvaudama pratybose VĮ Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija išsikėlė sau tikslus:
patikrinti ir tobulinti gebėjimus pasitelkti VĮ Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos bei priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų turimas gaisro gesinimo  priemones, įrangą ir pajėgas, reikalingas gaisro lokalizavimui ir likvidavimui, patikrinti ir tobulinti gebėjimus vadovauti, organizuoti ir vykdyti gaisro gesinimą miško masyvuose, įvertinti ir tobulinti miškų urėdijų veiksmus, gesinant gaisrus miškų masyvuose, treniruoti Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos priešgaisrinio punkto ir automatinės antžeminės miško gaisrų stebėjimo sistemos operatorių veiklą bei priešgaisrinės komandos gebėjimą panaudoti miškų urėdijai priklausančią gaisrų gesinimo techniką ir įrangą.
Pratybų legenda: Kazlų Rūdos poligone vykdant sprogdinimo
darbus užsidegė sausa žolė. Esant vėjuotam orui, ugnis greitai išplito, ir artėja link brandaus
miško masyvo. Gaisrą stabdyti imasi Lietuvos kariuomenės mokyklos Kazlų Rūdos poligono
priešgaisrinė komanda. Vykdant gaisro gesinimą, po 10 min. Stiprus vėjas perneša liepsną pietų kryptimi suformuodamas naują gaisro židinį. Gaisro gesinimo metu sužeidžiamas vienas KRP
priešgaisrinės komandos karys. Pratybose dalyvaujantys Karo medicinos tarnybos kariai evakuoja sužeistąjį ir suteikia jam pirmąją pagalbą.  Kazlų Rūdos poligono priešgaisrinė komanda tęsia
gaisro gesinimą. Greitai plintančio gaisro likvidavimui kviečiamos: VĮ Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos, Marijampolės apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrinės pajėgos. Pradedamas gesinti naujai susidaręs gaisro
židinys. Gesinimo metu dūmais apsinuodija (...) priešgaisrinės komandos narys, kuris evakuojamas
Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos darbuotojų pajėgomis ir perduodamas medikams. 
Pratybos vyko pagal numatytą planą. Buvo sukurtas darbų organizavimui centrinis štabas. Jame be gaisrų gesinimo vadovybės buvo VĮ Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos, Marijampolės APGV ir Karo medicinos tarnybos atstovai, kurie palaikė ryšį su savo priešgaisrinėmis bei gelbėjimo tarnybomis. Viskas vyko pagal pratybų legendą, nelaimingų atsitikimų nebuvo. Visos tarnybos pilnai ir laiku atliko savo užduotis.
Pasibaigus pratyboms vyko diskusijos ir aptarimas.

VĮ Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija

 

 
 

VĮ Valstybinių miškų urėdija Kazlų Rūdos regioninis padalinys, Miškininkų g. 1, LT-69421 Kazlų Rūda. Tel. (8 343) 98921, faksas (8 343) 96065, el. p. info@krmmu.lt. Įmonės kodas: 132340880. PVM kodas: LT323408811. Bankas: AB SEB, A/S: LT637044060008193524


 

nemokamos konsultacijos

 

agroakademija

 

Pastatas2
 

medelyno_lentele
 

IC_lentele
 


RSS

Firefox
Tinklapis geriausiai matomas naudojant Firefox interneto naršyklę.


 
 
© Sprendimas: Rinkos Sprendimai