Lėšų panaudojimas

 
 
 
 

 

VĮ Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija jau 2004-2006 metais dalyvavo pateikiant paraiškas Europos Sąjungos paramai gauti pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento 4 prioriteto „Kaimo plėtra ir žuvininkystė" priemonę „Miškų ūkis" prevencijai „Stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktų miškų atkūrimas ir prevencinės priemonės" priešgaisrinės technikos ir įrangos pirkimas.

Panaudojant Europos Sąjungos lėšas 2005 metais miškų urėdija įsigijo naują gaisrų gesinimo automobilį LAND ROVER DIFENDER , o 2007 metais įgyvendinus projektą įsigytas gaisrų gesinimo automobilis MERCEDES-BENZ UNIMOG U4000.

Urėdija 2004-2007 metais iš Europos Sąjungos iš viso gavo 550 tūkst. Lt. paramą ir įsigijo miško gaisrų gesinimo automobilius.

Jau 2008 metais miškų urėdija pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku" panaudojant Europos Sąjungos lėšas įveisė 18,30 ha naujų miškų.

2009 metais pagal šios programos priemonę pasinaudojome ES parama ir įveisėme 33,00 ha naujų miškų, 2010 metais - 18,00 ha, 2011 metais - 18,20 ha naujų miškų įveisimui. Iš viso 2008 - 2011 metais naujų miškų įveisimui urėdija pasinaudojo ES parama gaudama 289,67 tūkst. Lt.

2012 metais miškų urėdija žada įveisti 19,10 ha pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku" panaudojant Europos Sąjungos lėšas.

Be to 2009 metais urėdija pateikė paraišką bei pasirašė sutartį su NMA pagal šios programos priemonės „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas" CCD video kamerų, skirtų antžeminės automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemos, įsigijimui. Pastarąjį projektą įgyvendino 2010 metais ir jo bendra projekto vertė 960,2 tūkst. Lt., iš ES lėšų prašoma paramos suma 645,5 tūkst. Lt.

2013 metais, dalyvaujant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonėje „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose" - rekreacinės paskirties miško infrastruktūros objektų įrengimas ir gerinimas, įgyvendintas projektas „VĮ Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos Kazlų Rūdos girininkijos miškų rekreacinis sutvarkymas". Kazlų Rūdos girininkijoje įrengtas „Pažintinis miško takas". Projekto įgyvendinimo išlaidų suma 247,5 tūkst.Lt, skirta parama - 137 tūkst.Lt .

 2016 m. miškų urėdija pateikė prašymą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą" veiklos sritį „Parama infrastruktūrai gerinti" miško kelio , Braziūkų girininkijoje, rekonstrukcijai. Metų gale pasirašyta paramos sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra paramai gauti. Bendra projekto vertė 253,6 tūkst. Eur., iš jų ES parama 189 tūkst. Eur. Projekto įgyvendinimo terminas iki 2017 m. gruodžio 20 d.

 
 
 

VĮ Valstybinių miškų urėdija Kazlų Rūdos regioninis padalinys, Miškininkų g. 1, LT-69421 Kazlų Rūda. Tel. (8 343) 98921, faksas (8 343) 96065, el. p. info@krmmu.lt. Įmonės kodas: 132340880. PVM kodas: LT323408811. Bankas: AB SEB, A/S: LT637044060008193524


 

nemokamos konsultacijos

 

agroakademija

 

Pastatas2
 

medelyno_lentele
 

IC_lentele
 


RSS

Firefox
Tinklapis geriausiai matomas naudojant Firefox interneto naršyklę.


 
 
© Sprendimas: Rinkos Sprendimai